STUKWERKERS HAVENBEDRIJF NV
INTERMODAL Barge
transport service

Stukwerkers Havenbedrijf , een Belgisch familiebedrijf actief sinds 1338 in de North Sea Port Gent is als meest gedifferentieerde goederenbehandelaar eveneens de stuwende kracht voorĀ  4 ā€“ modale logistieke oplossingen.

Het ontwikkelen van duurzame en congestievrije transportoplossingenĀ  vanuit Ć©Ć©n watergebonden locatie is de strategie om bestaande markten te versterken en nieuwe markten te winnen. Hiervoor zijn sterke strategische allianties en partners nodig die elk hun deel van de verantwoordelijkheid in deze supply chain keten opnemen. LDH is zoā€™n partner , LDH neemtĀ  actief deelĀ  aan innovatieve alternatieve oplossingenĀ  voor het klassiek georganiseerde wegvervoer !

Samen hebben LDH en Stukwerkers de intermodale kaart van North Sea Port hertekent en groeiden de volumes gestaag door de jaren heen. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking verder zal groeien zodat we al onze klanten voortdurend de beste logistieke oplossing kunnen blijven bieden.

Frank Vanoutryve
Commercial Manager Stukwerkers group of Companies

Stukwerkers Havenbedrijf NV Gent Intermodal